Månedsarkiv: januar 2014

Uventet afgift på ministerrokader

Regeringens mange regeringsrokader koster ikke blot samfundet dyrt i ministerpensioner; Christiansborg må også betale areal-afgift til Københavns Kommune. Afgiften er 143 kroner pr. påbegyndt 15 kvadratmeter, og den opkræves for alle ugens syv dage. Årligt svarer det til 156.000 kroner med det nuværende arealbehov, men efter den sidste rokade forventes afgiften at stige med 52.000 kroner.

De foreløbigt 14 kasserede ministre i den nuværende regering optager tre dyre P-pladser bag ved Christiansborg.
De foreløbigt 14 kasserede ministre i den nuværende regering optager tre dyre P-pladser bag ved Christiansborg.

Læserkonkurrence

Deltag i lodtrækningen om bind 1-4 i serien ”I byen i Odense, 1950-1980”.

9788798901136978-87-989011-4-39788798901167.jpg9788798901181

For at deltage skal du blot besvare følgende tre spørgsmål:

1) Hvornår døde Danmarks sidste idealistiske politiker?

2) Hvornår bliver fremstilling af valgflæsk underlagt fødevarekontrollen?

3) Hvornår bliver Anker Boye udnævnt til årets Fynbo?

Send dine svar sammen med din adresse til postmaster@osea.dk

Der udtrækkes tre vindere blandt de bedste besvarelser, og resultatet af lodtrækningen offentliggøres her i avisen den 1. marts 2014.

Fra e- til p-cigaretter

Stof til eftertanke:

Så er det slut med at se gennem fingrene med det ulovlige salg af nikotinvæsker til e-cigaretter. Sundhedsstyrelsen har netop politianmeldt 25 væske-forhandlere, og de kan nu se frem til bøder på op til 50.000 kroner samt konfiskation af varelager.

Som årsag til anmeldelserne angives blandt andet en mindre amerikansk undersøgelse af nogle rygevæsker. I den har man påvist tilstedeværelsen af både dietylenglycol (komponent i kølervæske) og det kræftfremkaldende stof nitrosamine. Endvidere var der i nogle beholdere farligt høje doser af nikotin.

Forhandlere af e-cigaretter kan dog stadigt sælge væsker – og nikotin. Fremover skal deres kunder blot acceptere at få nikotinen gennem cigaretrøg, som indeholder 4.000 forskellige kemiske stoffer, hvoraf mindst 40 kan fremkalde kræft – men på lovlig vis.

Hvor mange der vælger denne udvej, er foreløbig uvist, og hvem der reelt står bag den amerikanske undersøgelse, er ligeledes uvist. Det ville dog være urimeligt ikke at undlade at mistænke tobaksindustrien eller producenter af nikotinerstatninger for at have en finger med i dette spil.

prince-2
En ny undersøgelse udført af TNS Gallup anslår, at tobaks- og medicinalindustrien i Danmark har mistet 200.000 mulige kunder til e-cigaretterne.

 

Ny Stigefærge på plads

De bekymrede borgere i Stige kan nu ånde lettet op. De skal alligevel ikke ud på en seks til otte kilometer omvej for at komme over Odense Kanal.

Løsningen er både uventet og utraditionel, nemlig en gammel bilfærge på tværs af kanalen. Det drejer sig om færgen Broen fra 1952. Den blev i 2010 omdøbt til Spektrum of Scandinavia og senest benyttet som flydende diskotek i Odense Havn.

Færgen er 77 meter lang, og dermed passer dens længde til kanalens bredde. Cyklister såvel som bilister kan dermed køre lige gennem færgen – uden at færgen bevæger sig.

Færgen skal dog i bevægelse, når der skal skabes passage for andre skibe. Den bevægelse klares med et træk på hver side af kanalen. Af samme grund skal godt 80 meter af den ene kanalbred tilpasses færgens dybgang på fire meter.

Efter de foreløbige planer skal den nye færge tillige tjene som en ny søpavillon. Den første søpavillon nedbrændte i 1950, og de øvrige lokale restauranter – Stige Kro, Skippergården og Skibhuskroen – er ligeledes forsvundne. En ny lokal restaurant er derfor lige så efterspurgt i Stige som den nye færge.

Den nye Stigefærge er mere bro end færge. Når der skal skabes passage på kanalen, trækkes færgens bov ind mod venstre bred.
Den nye Stigefærge er mere bro end færge. Når der skal skabes passage på kanalen, trækkes færgens bov ind mod venstre bred.
Fra 1895 til 1950 mødtes mange Stige-boerne på Søpavillonen på Stige Ø. Fremover kan de mødes i restauranten og på dækket af den nye færge.  Øfærgen på billedet blev i 1903 suppleret med den seneste færge til Bogø
Fra 1895 til 1950 mødtes mange Stige-boerne på Søpavillonen på Stige Ø. Fremover kan de mødes i restauranten og på dækket af den nye færge.
Øfærgen på billedet blev i 1903 suppleret med den seneste færge til Bogø

 

 

Bombe under Thomas B. Thriges Gade-projektet

Ifølge en netop afsluttet geomagnetisk undersøgelse af området ved Thomas B. Thriges Gade er der god grund til, at Odense Byråd genovervejer etableringen af underjordiske parkeringspladser – og sivegade. Undersøgelsen viser nemlig tydelige spor efter en middelalderlig, formentlig muslimsk gravplads på samme sted, som udgravningerne er planlagt.

Gravpladsens muslimske ophav bygger foreløbig på, at gravene er orienteret mod Mekka frem for mod øst, som den kristne tradition foreskriver. Endvidere viser samtidige undersøgelser af området syd for Odense Å tydelige spor efter vikingeborgen ”Nonneborg”. Tilstedeværelsen af muslimer kan derfor meget vel skyldes den daværende samhandel mellem vikingerne og flere islamiske lande.

Hvis de efterfølgende undersøgelser kan bekræfte det muslimske ophav til gravpladsen, bliver byrådet formentlig tvunget til at vælge mellem en ny løsning for Thomas B. Thriges Gade eller at bryde med den islamiske skik, som sikrer evig gravfred.

En ny løsning kunne være en bevarelse af den omstridte gade, eventuelt med en letbane ad Hans Mules Gade; et brud på gravfreden kunne derimod kaste Danmark ud i en ny Mohammed-krise – med Odense som dens epicenter.

Foreløbig holder politikerne vejret, mens arkæologer og bioanalytikere analyserer boreprøver foretaget på stedet.

Den formentlig muslimske gravplads ses omtrent midt i billedet. Umiddelbart til højre for gravpladsen ses Lotzes Have.
Den formentlig muslimske gravplads ses omtrent midt i billedet. Umiddelbart til højre for gravpladsen ses Lotzes Have.

Sprogfornyelser fra Christiansborg

Politikernes tiltagende brug af spindoktorer sætter nu sit formelle præg på det danske sprog. Hos Politikens Retskrivningsordbog er man for eksempel klar med en ny definition af ordet ”løgn”. I den nuværende udgave står der:

Løgn: 1. bevidst usand oplysning = USANDHED, LYV modsat SANDHED.

– og det ændres nu til:

Løgn: 1. bevidst usand oplysning = UPRÆCIST SVAR, POLITISK VALG ELLER BEREDSKAB, FORKERT ELLER MANGELFULDT BILLEDE, IKKE FYLDESTGØRENDE SVAR, IKKE REEL BEGRUNDELSE, SVAR PÅ ET MISFORSTÅET SPØRGSMÅL, FEJLTAGELSE, BORTFORKLARING, MISVISENDE ELLER FEJLAGTIG OPLYSNING, USANDHED, LYV modsat SANDHED.

Hos Det Danske Bibelselskab har man ligeledes reageret på politikernes sprogbrug. Det 8. af de 10 bud er nu ændret fra ”Du må ikke vidne falsk mod din næste” til ”Du må ikke tegne et forkert billede af din næste”.

Liv-lig spil på Odense Universitetshospital

Odense Universitetshospital har nu besluttet at øge spændingen på operationsgangene. Den ekstra spænding skabes ved at lade patienterne satse på, hvor mange dage eller år, de lever efter en operation. Foreløbigt skal satsningerne kun gælde for udvalgte behandlinger, og som hjælp får patienterne adgang til oplysninger om tidligere operationer af samme slags. Ifølge administrerende sygehusdirektør på OUH, Jane Kraglund, gælder det både de gode og de mindre gode resultater:

– Alle skal kunne se, hvad hospitalet gør godt – og hvilke behandlinger man skal overveje at søge hjælp til andetsteds.

Samme system blev indført på Rigshospitalet i slutningen af 2013, og her kan der satses på 18 behandlinger, dog maksimalt fem år per behandling.

På længere sigt vil Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse introducere en national applikation, som kan guide patienterne til det hospital i landet, der til enhver tid giver de bedste odds for overlevelse. Endvidere vil Danske Spil tilbyde kendte patienter at blive udbudt på ODDSET.

ouh

 

 

Odense Letbane får konkurrence fra Østfyn

Regeringens Produktivitetskommission har nu endeligt bekræftet det, mange frygtede: Odenses letbane-planer er en dårlig investering. Ifølge Avis-Andens oplysninger ser det tilmed værre ud, end kommissionen antager. Nyborg Kommune og Langeskov Kommune har nemlig tænkt sig at snubbe en stor del af letbanens mulige passagerer. Det drejer sig om de østfynske og sjællandske passagerer, der forventes at ville benytte letbanen fra Odense Banegårdscenter til SDU og det nye Universitetshospital.

Ifølge de – hidtil hemmeligholdte planer – skal de i stedet kunne vælge en højprofileret BRT-rute (Bus Rapid Transit) mellem Nyborg Station og Campusområdet – eller en lejet el-cykel fra den nye Langeskov Station.

Bag BRT-ruten står det kinesiske firma Guoxin Investment Group, som forrige år købte Sølyst af Nyborg Kommune, og elcykel-projektet forventes støttet af GGGI.

Begge alternativer til letbanen vil ifølge forsigtige beregninger give passagererne en daglig tidsbesparelse på ca. 45 minutter, svarende til en samlet samfundseffekt på godt 4 milliarder kroner.

Ifølge førende transport-forskere vil de nye planer tillige kunne give el-cyklen det helt store gennembrud på Fyn, og dét vil for alvor blive en trussel mod letbanens økonomi – og eksistens.

Nyttejobs på Odense Havn

Odense Kommune afsatte sidste år 600.000 kroner til forundersøgelser og projektmateriale til et eventuelt havnebad. En del af dette arbejde er nu skilt ud som nyttejobs for kontanthjælpsmodtagere.  Det drejer sig om den del, der gerne skulle dokumentere borgernes interesse for at svømme i Odense Havn.  Kontanthjælpsmodtagernes opgave bliver derfor at tælle, hvor mange der allerede nu er villige til at springe i havnen – og dermed det forventede minimum af interesserede.

Tællernes position bliver foran den gamle toldbod og for at friste de badende til at springe i – og helst på netop dette sted, har man allieret sig med to af byens berømtheder: H.C. Andersen og Svend Wiig Hansens skulptur, Oceania. De står eller ligger begge få meter fra toldbod-kajen – i det våde element.

H.C. Andersen - i Jens Galschiøts udgave - og Oceania tager begge del i ”arbejdet” med at trække badegæster til Odense Havn. Billedet er taget fra en brochure fra VisitOdense.
H.C. Andersen – i Jens Galschiøts udgave – og Oceania tager begge del i ”arbejdet” med at trække badegæster til Odense Havn.
Billedet er taget fra en brochure fra VisitOdense.