Månedsarkiv: april 2014

Sporene efter H.C. Andersen

Odense og Københavns Kommune samt Erhvervs- og Vækstministeriet har netop indgået et samarbejde om at markedsføre H.C. Andersen, blandt andet ved at etablere et H.C. Andersens besøgscenter i nærheden af Den Lille Havfrue. Dermed skulle turisterne ved havfruen gerne fristes til at blive lidt længere og samtidig samle appetit til senere at besøge H.C. Andersens fødeby, Odense.Om det sidste lykkes vides selvsagt ikke, men Odenses borgmester, Anker Boye, tror på sagen:

– De skal nok komme. Vi har autenticiteten i Odense, og det betyder meget for ikke mindst de kinesiske turister. Ellers ville vi nok ikke have haft over tre overnattende kinesere per dag – i hele 2013.

– Hvad tænker du på med autenticiteten, Anker Boye?

– Autenticiteten er den ægte vare, som for eksempel H.C. Andersens fødehjem.

– Jamen, der boede Hans Christian jo kun indtil, han var to år, og de år er der ingen spor af i dag.

– Hans seng står da på museet.

– Nej, det er blot en tilfældig seng fra den tid.

– Nå, men så har vi hans barndomshjem.

– Ja, men det er en rekonstruktion fra A til Z.

– Hvad så med fattiggården, dér hvor han gik i skole?

– Der er heller intet autentisk tilbage.

– Og vaskepladsen ved Paaskestræde, er den måske ikke autentisk?

– Jo, det var bare ikke den, H.C. Andersens mor benyttede.

– H.C. Andersen blev fremstillet i Skt. Hans Kirke, og den står der i hvert fald stadig.

– Ja, men den blev senere gennemrestaureret. Selv dåbsfadet er udskiftet.

– Hvad så med Skt. Knuds Kirke? Her blev hans forældre gift og han selv konfirmeret.

– Ja, dén er autentisk, men tror du, den kan trække turister fra København til Odense?

– Ja bestemt, for turisterne elsker autenticitet, slutter borgmesteren.

Det formodes, at H.C. Andersens mor vaskede tøj ved åen neden for Munkemølle Stræde, men den plads eksisterer ikke længere. Det gør vaskepladsen for enden af Paaskestræde til gengæld - og den besøges flittigt af de autenticitetshungrende turister.
Det formodes, at H.C. Andersens mor vaskede tøj ved åen neden for Munkemølle Stræde, men den plads eksisterer ikke længere. Det gør vaskepladsen for enden af Paaskestræde til gengæld – og den besøges flittigt af de autenticitetshungrende turister.

 

Fri pornosurfing på Odense Centralbibliotek

Blandt de danske biblioteker er der uenighed om, hvordan man skal forholde sig til besøgende, der surfer efter pornografi. Alle er enige om, at det skal undgås af hensyn til de øvrige gæster. Spørgsmålet er blot ”hvordan”. Nogle mener, et skriftligt forbud er tilstrækkeligt; andre at man skal benytte et såkaldt ”pornofilter” på de enkelte computere.

På Odense Centralbibliotek har man dog valgt en mellemløsning. Her kan man frit surfe efter enhver form for porno, blot det sker i en dertil indrettet boks.

– På den måde kan vi beskytte børn og unge uden samtidigt at begrænse ytringsfriheden, siger den ledende bibliotekar og tilføjer: Ved at benytte bokse, der kun skjuler computerne, kan vi samtidigt holde øje med, om brugerne gør andet end at surfe!

Foreløbigt er der monteret to bokse, og de bærer begge den neutrale påskrift ”Anatomi for voksne”. Dermed håber biblioteket, at børn og unge vil undlade at benytte dem. Skulle det alligevel ske, er man parat til at aflåse boksene og kun udlevere nøglen til brugere over 18 år.

De to ”pornobokse” på Odense Centralbibliotek er anbragt midt mellem de øvrige computere.
De to ”pornobokse” på Odense Centralbibliotek er anbragt midt mellem de øvrige computere.

Stand-in for statsministeren søges

Arrangørerne af 1. maj i Fælledparken søger nu en stand-in for Helle Thorning Schmidt. Det sker, efter at en gruppe, der kalder sig “Her er oprøret”, har meddelt, at de tropper op for at overdøve statsministerens 1. maj-tale. Efter planen skal det ske med støj frembragt af fløjter, men belært af sidste års 1. maj-demonstration i Aarhus tager arrangørerne ingen chancer. Dengang blev statsministeren beskudt med både vandpistol og tomater.

Mulige ansøgere opfordres til at melde sig snarest, så de kan nå at indøve Helle Thornings kropssprog. Til gengæld behøver de ikke lyde som statsministeren, idet arrangørerne under alle omstændigheder benytter playback.

Brugen af stand-ins for politikere i Danmark er langt fra ny. Ved Folketingets åbningsdebatter gælder det – ifølge sædvanligvis velinformerede kilder – for mere end halvdelen af de fremmødte, og ved afslutningsdebatterne er det næsten umuligt at finde en ”ægte” politiker på Christiansborg.  Den uofficielle rekord indehaves af Lars Løkke Rasmussens stand-in. Han arbejdede fuldtids de første to år af Helle Thorning-Schmidts regeringsperiode.

Brugen af playback er heller ikke ny blandt politikerne. Det benyttes især ved valgkampe og ved introduktion af nye slogans. Endvidere er der mange politikere, der bruger playback, når de har problemer med stemmen – eller hukommelsen.

Annoncen om stand-in for statsministeren var indrykket i Søndagsavisen.

annonce

VIVA les Odense

Shopping centeret VIVA har netop indgået den første udlejningskontrakt med en anker-butik. Det drejer sig om nøglesmed Jens Birgersen, der har lejet 12 kvadratmeter i stueetagen. Foruden nøgler vil Birgersen også tilbyde forsåling af sko og reparation af høje hæle.

Ifølge Steen & Strøm er der også seriøse forhandlinger med andre mulige anker-butikker, blandt andet en frisør, og man forventer stadig at kunne åbne centeret inden udgangen af 2025.

Det går hastig fremad med udlejningen af butikker i det planlagte shopping center VIVA. Den seneste kontrahent forventes at indrette nøglebutik omtrent ved den indsatte cirkel.
Det går hastigt fremad med udlejningen af butikker i det planlagte shopping center VIVA. Den seneste kontrahent forventes at indrette nøglebutik omtrent ved den indsatte cirkel.

Indvielse af Thomas B. Thriges Tunnelen

Specialudgave af Avis-Anden, juni 2023.

Mandag den 19. juni afhentes tunnelboremaskinen Nora, og torsdag den 29. juni kører de første bilister gennem den nye Thomas B. Thriges Tunnel.

Begivenheden markeres samme dag kl. 10:00 med klipning af to røde snore. Én ved udmundingen i Albanigade og én ved den gamle nedkørsel i Thomas B. Thriges Gade. Klipningen ved Albanigade foretages af borgmester Jane Jegind, og 20 minutter senere klipper by- og kulturrådmand Anker Boye snoren i tunnelens nordlige ende.

Tunnelbyggeriet blev påbegyndt i januar 2022 i håb om at genskabe livet i Odense City – også kaldt ”Dead City”. Af samme grund har byrådet valgt at indvie tunnelen på årsdagen for den katastrofale lukning i 2014.

Blandt de nuværende byrådsmedlemmer, som også deltog dengang, er meningerne om den fatale beslutning dog delte:

– De advarsler, vi fik forud for projektets start, kom alle sammen fra en flok sure gamle mænd; så dem kunne vi ikke tage alvorligt, siger Anker Boye. Endvidere havde alle de eksperter, vi valgte at lytte til, bekræftet teorien om, at bilisterne ville vælge letbanen, når bilkøerne blev lange nok.

Jane Jegind mener derimod, at politikerne burde have set de mange røde lamper, der blinkede:

– Byrådet burde have forudset og accepteret, at den tiltagende individualisme ikke understøttede brugen af kollektive transportmidler. I stedet lod de sig forblinde af drømmen om at ændre Odense fra en stor provinsby til en lille storby. Vinderne blev producenterne af el-cykler og minibiler. De scorede kassen, mens vi måtte sælge letbanerne med et kæmpetab.

Uanset hvem der måtte have ret, er samtlige byrådsmedlemmer – på nær enhedslistens fem medlemmer – nu enige om, at Odense Citys overlevelse står og falder med, at der skabes maksimal fremkommelighed for bilister – og cyklister.

Med etableringen af Thomas B. Thriges Tunnelen krydser byrådsmedlemmer i Odense fingre for, at det endnu ikke er for sent at genvinde bilisterne goodwill. Foto: 2023, Future Press.
Med etableringen af Thomas B. Thriges Tunnelen krydser byrådsmedlemmer i Odense fingre for, at det endnu ikke er for sent at genvinde bilisternes goodwill. Foto: 2023, Future Press.
Vestergade var tidligere Odenses travle Shopping-Street. I dag står otte ud af ti butikkerne tomme, og de resterende overlever kun med nød og næppe. De få liberale erhvervsdrivende, der er forblevet i centrum, kæmper ligeledes for at holde kreditorerne fra døren. Foto: 2023, Future Press.
Vestergade var tidligere Odenses travle Shopping-Street. I dag står otte ud af ti butikkerne tomme, og de resterende overlever kun med nød og næppe. De få liberale erhvervsdrivende, der er forblevet i centrum, kæmper ligeledes for at holde kreditorerne fra døren. Foto: 2023, Future Press.

Danskerne uddør

Siden 1960’erne har danske kvinder født for få børn til at opretholde befolkningens størrelse, og antallet af nyfødte vedbliver med at falde. Det skyldes blandt andet de unge mænds sædkvalitet – eller rettere mangel på samme. Ifølge Rigshospitalet er det således kun 23 procent af dem, der har en optimal sædkvalitet. Hos 15 % er den for ringe til at befrugte en kvinde på normal vis, og hos hver fjerde vil en befrugtning kun kunne gennemføres med stor tålmodighed.

Valget står derfor mellem at acceptere, at den danske race langsomt uddør eller at mobilisere de ældre mænd.

Af de to muligheder har regeringen foreløbigt satset på den sidste. Dels ved at tildele alle mænd over 50 år et gratis potensstyrkende middel, og dels ved at oprette fertilitetsklinikker, hvor de fødedygtige kvinder kan møde de ”modne” mænd.

Endvidere er der planer om en bytte-central, præmiering af rugemødre samt tårnhøje afgifter på præventionsmidler og fortrydelsespiller.

I Odense har fertilitetsklinikken for modne mænd fået til huse på OUH.
I Odense har fertilitetsklinikken for modne mænd fået til huse på OUH.
Idéen til en byttecentral har regeringen fået fra England. Her ses en af de første centraler i London.
Idéen til en byttecentral har regeringen fået fra England. Her ses en af de første centraler i London.

Rød kommunikationschef i Odense

Trods højlydte protester har Odenses stadsdirektør, Jørgen Clausen, ansat den erklærede socialdemokrat Michael Bruhn Frederiksen i en topstilling på borgmesterkontoret. Michael Bruhn Frederiksen, der tidligere var en af borgmester Anker Boyes kampagnemedarbejdere, skal være chef for strategi og kommunikation og dermed også sparringspartner for borgmesteren og byrådet.

Blandt de protesterende er byrådsmedlem Alex Ahrendtsen:

– Dette er en ren politisk ansættelse. For mig er det ubegribeligt, at Socialdemokraterne aldrig lærer det.

Borgmester Anker Boye mener derimod ikke, at Frederiksen er ubrugelig, blot fordi han er socialdemokrat.

– Vi har jo ytrings- og organisationsfrihed i det her land, siger han og tilføjer: Jeg har fuld tillid til, at stadsdirektøren ansatte den, jeg mente, han fandt bedst – fagligt set.

Hovedpersonen selv mener heller ikke, at hans politiske ståsted diskvalificerer ham.

– Som professionel embedsmand lader jeg mine politiske holdninger blive hjemme. I øvrigt er det snart over en uge siden, jeg var medlem af socialdemokratiet.

Blandt den nye kommunikationschefs første opgaver var at informere borgerne om lukningen af Thomas B. Thriges Gade.
Blandt den nye kommunikationschefs første opgaver var at informere borgerne om lukningen af Thomas B. Thriges Gade.