Månedsarkiv: juni 2014

Plan B for TBT

Med udsigt til at investorerne svigter Thomas B. Thriges Gade-projektet, har Odense Kommune testet en hidtil hemmeligholdt plan B. Ifølge den skal gade-området benyttes til picnic og udendørs koncerter. Testen fandt sted i indeværende weekend, og resultatet var på alle måder positivt. Den forhøjede midterrabat fungerede fint som siddeplads, og der var god plads til såvel boder som scene med tilhørende storskærm og siddetribune.

Politiet var ligeledes tilfreds med testen. Bortset fra nogle få – fortrinsvis ældre – biler, som forsøgte en bane sig vej gennem folkemængden, forløb alt i god ro og orden.

Selv blandt de nærmeste naboer var der stor tilfredshed – også med koncerten:

– Min mand var døv før koncerten, jeg efter. Så takket være den høje musik forstår vi nu hinanden meget bedre. Og det kalkpuds, der faldt ned, skulle alligevel ned – engang.

Så alt i alt: Et stort tillykke til Odense med den vellykkede plan B.

th-midterrabat

Th-picnic

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

Samarbejdets kunst

Borgmester Anker Boye og rådmand Jane Jegind har travlt for tiden. Her ses de den 23. juni ved startskuddet til Odeon, Odenses nye hus til musik, teater og konferencer. Ugen før gjaldt det åbningen af Odins Bro, og i dag var de næsten begge på podiet for at annoncere omlægningen af Thomas B. Thriges Gade.

Taleren på billedet er Kurt Poulsen, den øverst ansvarlige bygmester på Odeon-projektet.?????????

Thomas B. Thriges Gade bløder

Blot to uger før lukningen af Thomas B. Thriges Gade er den dødsdømte gade tilsyneladende begyndt at bløde. En tyktflydende og blodrød substans løber ud fra under en kantsten tæt på udmundingen ved Nørregade. Den bagvedliggende kilde og mulige årsag er imidlertid ukendt. Odense Kommunes vejvæsen har undersøgt såvel kantsten som grunden nedenunder. De har tillige sendt prøver af ”blodet” til Teknologisk Institut – men foreløbigt uden resultat.

Avis-Anden har også søgt efter en mulig forklaring. Vi kontaktede James Randi Educational Foundation, eksperter i overnaturlige fænomener, men de kunne heller ikke hjælpe:

– Vi har haft enkelte tilfælde med statuer, der bløder, men det er første gang, vi hører om en blødende gade. Det er nærliggende at forbinde det med den forestående lukning af gaden, men tanken om en egentlig dødskamp virker ikke troværdig.

Dén mulighed får til gengæld fuld opbakning hos Foreningen af klarseere og clairvoyante i Danmark:

– Alle ting har en sjæl, også en gade. Hvis den trues på livet, kan den både forbløde og græde, og senere kan den hjemsøge dem, der gjorde den ondt.

Ifølge samme forening kan sjælen dog formildes, hvis den sikres et varigt minde nær det blødende sted – og det er nu sket.TBT gade

I håb om at mildne en hvileløs gade-sjæl har en anden og velment sjæl sat et varigt mindesmærke for Thomas B. Thriges Gade.

 

 

 

Glemmer du, så husker vi

Med den nye lov om Center for Cybersikkerhed er der også tænkt på alzheimer patienter – samt andre glemsomme borgere. De tilbydes nu en såkaldt up-to-date-tjeneste. Med dén kan de til enhver tid modtage oplysninger om den del af deres gøren og laden, som efterlader elektroniske spor.

Tjenesten tilbydes foreløbig i tre varianter – og til tre priser.

Med det billigste up-to-date-abonnement modtager abonnenterne et detaljeret udskrift over egne indkøb samt besøg hos læge, tandlæge, apotek, og offentlige instanser, herunder sygehus, bibliotek og retsvæsen.

Med den midterste pakke modtages tillige lydfiler med egne telefonsamtaler, samt udskrift med såvel modtagne som afsendte e-mails og Sms’er.

Med luksusudgaven følger endvidere billeder/video fra de overvågningskameraer abonnenten passerer. Denne service bygger på en unik genkendelsesteknologi, der gør det muligt at genkende et menneske på dets gang, form og holdning.

Den nye tjeneste gælder fra den 1. juli 2014, og mulige abonnenter kan tilmelde sig tjenesten blot ved at sende en e-mail eller Sms til sig selv – eller enhver anden – hvori de angiver, hvilken abonnementstype, de ønsker.

Social-verbal inkontinens på fremmarch

Verdenssundhedsorganisationen WHO advarer nu mod lidelsen social-verbal inkontinens (SVI). Sygdommen menes at være hovedårsag til ensomhed og dermed skyld i lige så mange dødsfald som tobaksrygning.

Ifølge WHO bør man især være opmærksom på disse symptomer:

SVI-ramte taler uden hensyntagen til andre. Deres ofte lange beretninger er hverken spændende, interessante eller underholdende, og de er fyldte med ligegyldige detaljer. De værst ramte supplerer gerne beretningerne med fotos fra ferier, bolig, børn eller børnebørn.

SVI-ramte har ofte ingen eller meget begrænset erindring om egne beretninger. Muligvis fordi de ikke selv hører efter.

Som eksempel på en SVI-monolog anfører WHO denne:

Jeg købte en lampe i går eftermiddags. Den skal hænge over køkkenbordet, hvor jeg nu har den gamle fra min bedstemor. Den arvede jeg efter min mor, og den er så vanskelig at gøre ren. Jeg vil også hellere have en lampe, der giver mere lys, og som passer til gardinerne. Dem syede jeg jo selv for tre år siden… nej vent. Det er kun to år siden. Det var dengang, naboen kom forbi med nogle gardinstænger, han lige havde købt i XX. Jeg tror, det var op til jul. Ja, det har det været, for han skulle give dem til sin kone som julegave. Hun var træt af altid at tørre persienner af. De ryger jo begge to, og det sætter spor overalt. Da jeg røg……

 Sygdomsforløb

I sygdommens første stadie bemærker SVI-ramte som regel intet. Venner, bekendte og familiemedlemmer foregiver at lytte til de lange monologer.

I andet stadie bemærker den SVI-ramte, at der bliver stadig længere mellem invitationer til socialt samvær. Til gengæld bliver der kortere mellem undskyldninger for ikke at kunne besøge den SVI-ramte.

I tredje og sidste stadie inviteres SVI-ramte kun til familiefester og -begravelser, samt når der ellers ville blive 13 til bords. Inviterer de selv, hører de intet igen.

På dette stadie vælger mange at anskaffe en hund eller kat. Andre taler med sig selv, og en hastig voksende gruppe går på Facebook.

 Behandling

Som behandling af social-verbal inkontinens anbefaler WHO at optage en eller flere af den SVI-ramtes monologer og derpå tvinge vedkommende til at lytte optagelserne – helt igen-nem.

Endvidere anbefales samvær med andre SVI-ramte samt undervisning i aflæsning af kropssprog. Undervisningen skal fortsætte, indtil den SVI-ramte har lært at skelne mellem påtaget opmærksomhed og reel opmærksomhed samt kedsomhed og træthed.

Hvem skulle tro det?

Sommertid er som bekendt også tid for rygtedannelser. Avis-Anden har set nærmere på de fem mest troværdige rygter:

Dronning Margrethe og Prins Henrik går fra hinanden

Efter 47 års ægteskab har regentparret valgt at gå hver til sit. Ifølge hofmarskallen sker det i fuld enighed, og som årsag angiver parterne, at de er vokset fra hinanden.

Der er tillige enighed om delingen af børn og kongehusets faste ejendom. Dronningen beholder børnene og de danske besiddelser, og Prinsen får samkvemsret og vinslottet Chäteau de Caix.

Pia Kjærsgaard konverterer til islam

Efter mange års kamp mod muslimer i Danmark har Pia Kjærsgaard besluttet at konvertere til islam. Det uventede valg skyldes en erkendelse af, at kampen umuligt kan vindes – i hendes livstid. Fremover vil strategien derfor være “if you can’t beat ’em, join ’em”.

Manu Sareen stedfortræder for Pave Frans

Den tidligere ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen skal skilles efter 18 år med hustruen Anya. Avis-Anden erfarer, at det skyldes et ønske om at blive stedfortræder for Pave Frans.

Med erfaring som både minister, statsrevisor og inder anses Manu Sareen som næsten selvskreven til dette job. Især efter pavens tiltrædelseserklæring om, at han også går ind for ligestilling – blandt kvinder.

Helle Thorning-Schmidt ny kommissionsformand

Ifølge jobindex.com er der snart tre ledige – og vellønnede – topjobs i EU. Ét af dem er som formand for EU-kommissionen, og det job forventes at gå til den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt. Et andet er jobbet som rådspræsident for EU, og det forventes også at gå til Helle Thorning-Schmidt. Det tredje og sidste topjob er posten som udenrigschef for EU, og det forventes at gå til den danske statsminister.

Lars Løkke Rasmussen indstillet til kønsskifteoperation

I erkendelse af at Lars Løkke Rasmussens store tøjforbrug skyldes et medfødt kvindeligt gen, har hovedpersonen nu ladet sig indstille til en kønsskifteoperation. Operationen forventes at finde sted i løbet af sommeren, og som nyt navn er valgt ”Lærke”.

Med operationen håber fru Lærke Rasmussen, at omverdenen fremover vil komplimentere – ikke bebrejde – hende for sit altid velklædte look.

Afslørende nyt om politikernes hjerner

Ved hjælp af fMRI hjernescanning og 830 forsøgspersoner er det nu lykkedes forskere at tegne et billede af en typisk politikerhjerne.

Teknikken bag fMRI – functional Magnetic Resonance Imaging – bygger på det faktum, at det kræver energi at tænke. Dermed øges blodgennemstrømningen i den del af hjernen, der er aktiv, når vi udfører forskellige opgaver eller tænker på forskellige ting. Ved at måle gennemstrømningen er det således muligt at registrere både hvor i hjernen, der arbejdes, og hvor stort et område, der er aktivt.

Resultatet af de mange scanninger ses herunder. Den øverste tegning viser en typisk politikerhjerne hos en 25-30 årig, og nederst ses den tilsvarende hjerne hos en 50-60-årig politiker.

Begge tegninger viser hjernen hos mandlige politikere, men scanninger af hjernen hos kvindelige politikere viser ikke den store forskel. Områderne for ”familie” og ”eget udseende” er dog en del større. Til gengæld er området for ”sex” betydeligt mindre.

Note: ”Autodrive” dækker over evnen til at lade munden køre i tomgang, enten med gentagelser eller med sætninger, der er uden mening. Den bruges især ved generende spørgsmål fra journalister.

hjerne-ung

hjerne-gammel

Sidste nyt i den høj- spændte Lars-Løkke sag

Bla, bla, bla, bla og bla. Bla, bla, bla, bla, bla og bla, bla, bla, bla.

Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla og bla. Bla, bla, bla, bla, bla og bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla og bla. Bla, bla, bla, bla, bla og bla, bla, bla, bla.

Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla og bla. Bla, bla, bla, bla, bla og bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla.

Vi vender tilbage med mere nyt i morgen, i over morgen og i de kommende mange dage og uger.

 

Agurketid

De vedholdne skriverier om Lars Løkke Rasmussen og hans tøjkonto hos partiet Venstre tyder på, at agurketiden bliver hård i år. Avis-Anden vil derfor gerne yde sit bidrag til at gøre den i det mindste informativ:

Almindelig Agurk (Cucumis sativus) er en etårig, krybende plante med store, ruhårede og håndlappede blade. Dens blomster er gule og sekstallige.

Agurken (som botanisk set er et bær), er den eneste spiselige frugt, der gror på agurkeplanter. De er normalt grønne, omkring 30 cm lange og 4 cm i diameter. Hovedindholdet er vand (96-97 %), og energiindholdet er derfor meget lavt. Desuden indeholder de små mængder af vitamin C. Kilde: Wikipedia.agurk-2