Månedsarkiv: august 2014

Vrede blandt Odenses trafikanter

Aldrig har Odense Kommunes Byplan-afdeling modtaget så mange klager som gennem de sidste to måneder. Klagerne skyldes selvfølgelig de trafikale vanskeligheder, som nedlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade har medført, især i forbindelse med omdirigeringen af trafikken.

Uden for Slottet er utilfredsheden ligeledes til at føle på:

– Hvis man endelig finder en vej, der ikke er ensrettet, er der højst sandsynligt vejarbejde i gang, siger en af de frustrerede bilister.

Det meget vejarbejde generer også byens cyklister:

– Vi må ofte cykle mellem skilte og afspærringer og på gader, der er hullede eller belagte med store, kantede jernplader, lyder kritikken fra denne side.

Foreløbig har kommunens mange spindoktorer forsøgt at imødegå kritikken ved at fremhæve veje, der ikke er underlagt nogen form for begrænsning – eller vejarbejde. Ifølge den ansvarlige for koordinering af vejarbejder og ensretninger drejer det sig foreløbigt om en halv snes stykker, og han lover, der kommer flere til i løbet af de næste 10-15 år.

Kritikkerne fra blandt andet OTM-gruppen (Odense til modstand) tror dog ikke, at den ”charmeoffensiv” gør nogen forskel:

– Efter blokeringen af TBT har Odense midtby udviklet sig til en stor labyrint. Turister tør ikke bevæge sig derind, vi andre kommer der kun af nød, og taxibrugere betaler i dyre domme, for at blive befordret mellem to tætliggende destinationer. Dét kan kommunen ikke charmere sig ud af.

fynske-ny
En af de problemfrie veje, som spindoktorerne fremhæver i deres charmeoffensiv, ligger i Den Fynske Landsby.

 

Anker Boye i psykoanalytisk perspektiv

I et interview med Fyens Stiftstidende fortalte borgmester Anker Boye for nyligt om sin barndom og svundne skolegang. Dermed fik læserne et indblik i de forhold og hændelser, der har formet byens borgmester. Det samme gjorde psykoanalytiker, ph.d. Carl Madsen fra SDU.  AvisAnden fandt nemlig flere af oplysningerne så interessante, at vi bad ham kommentere dem.

Måske han kunne hjælpe os til en bedre forståelse for borgmesterens adfærd – og dermed også et bedre beredskab.

Her er de oplysninger, vi fandt mest spændende, efterfulgt af Carl Madsens kommentarer:

Anker Boye tissede en gang i sin skoletaske, mens han gik i søvne.

– Det viser helt klart, at jeres borgmester er i stand til at pisse sit territorium af – selv i søvne. Det er et almindeligt karaktertræk hos professionelle politikere.

Som barn stjal Anker Boye både æbler og blommer.

– Viljen til at stjæle allerede i barndommen tyder på, at han har nemt ved at nyde uden at yde. Her ville jeg være meget forsigtig med at give ham eksempelvis fri telefon, bil eller i et hele taget rådighed over andet end det mest nødvendige.

Anker Boye ville helst lege på en græsplæne, hvor græsset ikke måtte betrædes.

– Det tyder på, at han har svært ved at acceptere samfundets regler, når de begrænser hans egen adfærd. Denne følelse af at være hævet over almindelige borgere er ikke helt sjælden blandt politiker.

Anker Boye yndede at spille bold op ad garagedørene, og han blev ved, indtil naboerne blev sure, åbnede vinduerne og råbte ad ham og de andre drenge.

– Her viser Anker Boye, at han nyder at tirre andre. Det kan være en tilfældig gruppe, som han udnævner til hadeobjekt, for eksempel bilister i byen.

Anker Boye lod sin yngre bror passe på sig.

– Det kunne tyde på, at han enten er god til at manipulere eller lukrere på andre. De fleste politikere er gode til begge dele.

 Anker Boye var flov over at måtte gå i tøj, hans mor havde syet.

– Den oplevelse kunne godt skabe en stærk frygt for at miste, både materielle goder og magt. Jeg ville ikke blive spor forbavset, hvis Anker Boye efter et valg ville tilbyde andre partier tillidsposter og rådmandsposter, ja selv sin egen borgmesterpost, for selv at kunne beholde magten.

 Anker Boye fortæller, at der var meget lidt plads i hans barndomshjem.

– Det kunne godt nære et behov for meget plads som voksen. Jeg ville forvente, at Anker Boye stræber efter at gøre jeres by så stor som overhovedet mulig.

 Anker Boye er udlært maler, og senere arbejdede han som portør på OUH.

Valget af malerfaget tyder på, at han gerne vil pynte på ting, herunder egne handlinger, og portørfaget tyder på tilstedeværelsen af et hjælpe-gen. Det kan dog også indikere et ønske om at arbejde et sted med mange kvindelige ansatte.  Efter Anker Boyes ydre at dømme gætter jeg på det sidste.

Vi takker for kommentarerne!

 

Høj musik – lille penis

En ny international undersøgelse fra Oxford University har dokumenteret en mærkværdig sammenhæng mellem høj musik og udviklingen af de mandlige kønsorganer. Jo højere musik mændene foretrak, des mindre var deres penisser. Hos kvinderne var der en lignende sammenhæng: jo højere musik, des mere behårede.

Ifølge lederen af undersøgelsen, professor Linda A. Houseley, er forklaringen formentlig den, at høje lyde påvirker hormonbalancen, som igen påvirker udviklingen af kønsorganerne og kropsbehåring.

Undersøgelsen er offentliggjort i The New England Journal of Medicine, og den er baseret på målinger og interviews af 17.350 deltagere fordelt på 27 lande.

På spørgsmålet om, hvad undersøgelsens resultat kan bruges til, svarer Linda A. Houseley:

– Jeg er selv godt gift, men hvis jeg skulle ud og finde en ny mand, ville jeg helt sikkert undgå steder med høj musik.

Dette er måske ikke det bedste sted at finde en partner.
Dette er måske ikke det bedste sted at finde en partner.

KUG og SRD tæt på enighed

Efter afslutningen af overenskomstforhandlingerne mellem DBU og Spillerforeningen er turen nu kommet til forhandlingerne mellem de kriminelles interesseorganisation KUG (Kriminelle uden Grænser) og SRD (Sammenslutningen af rockerbander i Danmark).

Ifølge K. Lepto Mann, formand for KUG, er der grund til optimisme:

– Vi er på forhånd enige om bedre hviletidsbestemmelser og større helligdagstillæg, og jeg tror, SRD har forståelse for vore ønsker om bedre diæter for vore østeuropæiske venner, samt en større del af udbyttet. Til gengæld kniber det med at skabe ordentlige forhold under afsoninger. I dag er forholdene for indsatte ikke meget bedre end for pensionister og handikappede.

SRD’s repræsentant, Jønke Nielsen, er ligeledes optimistisk:

– Det største problem er fængselsvæsenet, ikke KUG. For nylig måtte vi kæmpe med dem blot for at få en tålelig temperatur i skyggen. Den frie adgang til internet, telefon, styrketræning, sauna og billardrum er ligeledes under pres, og ledsaget udgang er efterhånden begrænset til det bare ingenting.

Til brug for parternes forhandlinger har Rigspolitiet netop frigivet opklaringsprocenterne i landets politikredse. Jo højere de er, des mere kræver KUG i udbytte eller honorarer til deres medlemmer.

Parterne forventer at afslutte forhandlingerne i løbet af 8-10 dage, men ingen af dem vil på forhånd garantere, at de kan nå et resultat uden brug af strejke- eller lockout-våbenet. De første varsler skal i så fald afgives inden tre uger fra dags dato.

Cand. spin til borgmesterforvaltningen

Borgmesterkontoret i Odense har nu ansat endnu en cand. spin, også kaldt ”strategikonsulent”. Anledningen er blandt andet den stadig aktuelle telefonitis-gate, hvor det lykkedes pressen at få Anker Boyes kommentar, inden den var spunden. Resultatet blev som bekendt, at Anker Boye undskyldte sig med, at han ikke accepterede et eget telefonforbrug på 245.000 med vilje og i øvrigt ikke erindrede de aktuelle sms’er.

Ifølge den nye strategikonsulent, P. Ravda, ville det aldrig være sket med ham som rådgiver.

– Min opgave er at beskytte politikerne mod sig selv. Ganske som det er embedsmændenes opgave at beskytte borgerne mod politikerne og pressens opgave at beskytte borgerne mod embedsmændene.

Hvad ville du have foreslået Anker Boye?

Jeg ville have anbefalet ”Lars-Løkke-modellen”: Indrøm at du har dummet dig, og hvis det drejer sig om offentlige midler, så betal dem straks tilbage.

Har du også et forslag til, hvad man strategisk kunne sige til de mange, der er imod den valgte Thomas B. Thriges Gade-løsning?

Ja: Undskyld, vi har dummet os. Vi burde være fortsat med den dyrere tunnelløsning, men som et plaster på såret vil vi nu gøre det gratis at parkere i hele cityområdet.

Velkommen til Odense P. Ravda.

Boyes Plads

Kampen om æren for TBT-projektets gennemførelse har blandt andet ført til, at Konservativ Ungdom ønsker en plads i den nye bydel opkaldt efter den tidligere, konservative borgmester Jan Boye. Efter deres mening er det takket være hans indsats, at der blev skabt enighed om projektet.  Hvis nogen skal hædres, må det derfor være ham – frem for Anker Boye.

Dette ønske er hidtil blevet mødt med larmende tavshed fra den socialdemokratiske byrådsgruppe, som inkluderer Jan Boyes enke, Dorte Hjertstedt Boye. Nu er der imidlertid fundet et acceptabelt kompromis. Pladsen navngives ”Boyes Plads”.  Dermed kan de konservative glæde sig over, at det per tradition kun er afdøde, der får gader eller pladser opkaldt efter sig, og socialdemokraterne kan glæde sig over, at Anker Boye ikke lever evigt. Og skulle æren blive til skam, kan de begge glæde sig over, at ingen ved, hvem ”Boye” er.

H.C. Andersen som vartegn for Odense

Apropos nye forslag omkring TBT-projektet er der også tænkt på H.C. Andersen. Han får sin egen plads, og under ham indrettes det H.C. Andersen besøgscenter, som Odense var tæt på at forære til københavnerne.

Den nye H.C. Andersen statue skal finansieres af velhavende kinesere, som til gengæld får deres navne mejslet i granitsten foran besøgscenteret.

Bemærk udkigsplatformen i H.C. Andersens hat.
Bemærk udkigsplatformen i H.C. Andersens hat.