Fra e- til p-cigaretter

Stof til eftertanke:

Så er det slut med at se gennem fingrene med det ulovlige salg af nikotinvæsker til e-cigaretter. Sundhedsstyrelsen har netop politianmeldt 25 væske-forhandlere, og de kan nu se frem til bøder på op til 50.000 kroner samt konfiskation af varelager.

Som årsag til anmeldelserne angives blandt andet en mindre amerikansk undersøgelse af nogle rygevæsker. I den har man påvist tilstedeværelsen af både dietylenglycol (komponent i kølervæske) og det kræftfremkaldende stof nitrosamine. Endvidere var der i nogle beholdere farligt høje doser af nikotin.

Forhandlere af e-cigaretter kan dog stadigt sælge væsker – og nikotin. Fremover skal deres kunder blot acceptere at få nikotinen gennem cigaretrøg, som indeholder 4.000 forskellige kemiske stoffer, hvoraf mindst 40 kan fremkalde kræft – men på lovlig vis.

Hvor mange der vælger denne udvej, er foreløbig uvist, og hvem der reelt står bag den amerikanske undersøgelse, er ligeledes uvist. Det ville dog være urimeligt ikke at undlade at mistænke tobaksindustrien eller producenter af nikotinerstatninger for at have en finger med i dette spil.

prince-2
En ny undersøgelse udført af TNS Gallup anslår, at tobaks- og medicinalindustrien i Danmark har mistet 200.000 mulige kunder til e-cigaretterne.

 

Skriv et svar