Afslørende nyt om politikernes hjerner

Ved hjælp af fMRI hjernescanning og 830 forsøgspersoner er det nu lykkedes forskere at tegne et billede af en typisk politikerhjerne.

Teknikken bag fMRI – functional Magnetic Resonance Imaging – bygger på det faktum, at det kræver energi at tænke. Dermed øges blodgennemstrømningen i den del af hjernen, der er aktiv, når vi udfører forskellige opgaver eller tænker på forskellige ting. Ved at måle gennemstrømningen er det således muligt at registrere både hvor i hjernen, der arbejdes, og hvor stort et område, der er aktivt.

Resultatet af de mange scanninger ses herunder. Den øverste tegning viser en typisk politikerhjerne hos en 25-30 årig, og nederst ses den tilsvarende hjerne hos en 50-60-årig politiker.

Begge tegninger viser hjernen hos mandlige politikere, men scanninger af hjernen hos kvindelige politikere viser ikke den store forskel. Områderne for ”familie” og ”eget udseende” er dog en del større. Til gengæld er området for ”sex” betydeligt mindre.

Note: ”Autodrive” dækker over evnen til at lade munden køre i tomgang, enten med gentagelser eller med sætninger, der er uden mening. Den bruges især ved generende spørgsmål fra journalister.

hjerne-ung

hjerne-gammel

Skriv et svar