Thomas B. Thriges Gade bløder

Blot to uger før lukningen af Thomas B. Thriges Gade er den dødsdømte gade tilsyneladende begyndt at bløde. En tyktflydende og blodrød substans løber ud fra under en kantsten tæt på udmundingen ved Nørregade. Den bagvedliggende kilde og mulige årsag er imidlertid ukendt. Odense Kommunes vejvæsen har undersøgt såvel kantsten som grunden nedenunder. De har tillige sendt prøver af ”blodet” til Teknologisk Institut – men foreløbigt uden resultat.

Avis-Anden har også søgt efter en mulig forklaring. Vi kontaktede James Randi Educational Foundation, eksperter i overnaturlige fænomener, men de kunne heller ikke hjælpe:

– Vi har haft enkelte tilfælde med statuer, der bløder, men det er første gang, vi hører om en blødende gade. Det er nærliggende at forbinde det med den forestående lukning af gaden, men tanken om en egentlig dødskamp virker ikke troværdig.

Dén mulighed får til gengæld fuld opbakning hos Foreningen af klarseere og clairvoyante i Danmark:

– Alle ting har en sjæl, også en gade. Hvis den trues på livet, kan den både forbløde og græde, og senere kan den hjemsøge dem, der gjorde den ondt.

Ifølge samme forening kan sjælen dog formildes, hvis den sikres et varigt minde nær det blødende sted – og det er nu sket.TBT gade

I håb om at mildne en hvileløs gade-sjæl har en anden og velment sjæl sat et varigt mindesmærke for Thomas B. Thriges Gade.

 

 

 

Skriv et svar