Fyn bliver til Fynland

Inspireret af skotternes afstemning om selvstændighed har Odense Kommune – i samarbejde med de øvrige fynske kommuner – besluttet at arbejde for et selvstændigt Fyn.

Navnet bliver Fynland, hovedstaden Odense og styreformen monarki.

Foreløbig er der enighed om at vælge Odenses borgmester, Anker Boye, til Fynlands første regent, og at regenten skal bo på Odense Slot. I samme anledning udstyres det med fastnettelefon i alle værelser. Som sommerbolig for – kong Anker den 1. og hans hustru, dronning Lykke – har man valgt Egeskov Slot. Til gengæld bliver dets nuværende ejer, Michael Preben greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille, udnævnt til minister for turisme.

Det nye kongerige inkluderer de 90 småøer omkring Fyn, og indbyggertallet nærmer sig dermed en halv million.

Som hovedsprog satser man på sydfynsk. En af den kommende fynske regerings første opgaver bliver derfor at udnævne en minister for bevarelse af denne dialekt. Den post forventes at gå til Fyens Stiftstidendes sprogdoktor, Anders W. Berthelsen.

De fynske kommuner er tillige enige om at ophøje sangen ”Fyn er fin” til nationalsang og boghvedegrød til nationalspise. Til gengæld er der endnu ikke enighed om Fynlands nationale flag. Det skal derfor besluttes efter afholdelse af en konkurrence blandt fynboerne.

Med hensyn til økonomien skal Fynland satse på fire hovedindtægtskilder:

– Robotteknologi, herunder velfærdsteknologi for demente.

– Broafgifter, minimum 50 % af afgifterne fra Storebæltsbroen.

– Løft af tunge øjenlåg på det nye OUH, især til de mange kinesiske turister.

– Turisme, herunder festivaller og krydstogtskibe. De sidste skal blandt andet lokkes til Fynlands hovedstad med sloganet ”Kast anker i Odense Havn”.

Fynland beholder den danske krone, og de fynske kommuner satser tillige på et samarbejde med den danske regering om såvel forsvars- som udenrigspolitik.

Efter den foreløbige plan skal folkeafstemningen om et frit Fyn afholdes i begyndelsen af 2015.

I forventning om et ja til et selvstændigt Fyn har de fynske kommuner allerede investeret i grænseskilte. Her tester man skiltenes synbarhed i det fynske landskab.
I forventning om et ja til et selvstændigt Fyn har de fynske kommuner allerede investeret i grænseskilte. Her tester man skiltenes synbarhed i det fynske landskab.

 

Kongeriget Fynland længe leve!

Skriv et svar