Forlystelsesafgift på tv-transmissioner fra samråd

Fremover er det måske slut med at se ministre i samråd på direkte tv. Efter sidste uges samråd med først Morten Bødskov og dernæst Annette Vilhelmsen er et flertal i folketinget blevet enige om at pålægge disse samråd en forlystelsesafgift. I perioden 1911 til 1964 gav en tilsvarende afgift på teatre og biografer et ganske pænt bidrag til den fælles kasse, og det håber forslagsstillerne vil ske igen.

Efter det foreløbige lovudkast skal afgiften også gælde for transmissioner af oppositionens indkaldelser til samråd.

Af den erlagte afgift skal to tredjedele tilfalde staten, og resten gå til den valgskreds, der har opstillet den pågældende minister eller politiker.

Sideløbende med forlystelsesafgiften vil det også blive pålagt pressen at betale en entré på kr. 250,- per samråd. I den pris er der – efter forslag fra Venstre – inkluderet en fadbamse for hver halve time, samrådet varer.

Hos DR, som hidtil har sendt samrådene live, vil afgiften blive fratrukket deres andel af licensmidlerne. Ifølge mediedirektør Gitte Rabøl er det dog tvivlsomt, om DR vil fortsætte med at sende live. Foreløbigt overvejer man at erstatte samrådstransmissionerne med en genudsendelse af den engelske serie ”Halløj på badehotellet”.

Skriv et svar