Sprogfornyelser fra Christiansborg

Politikernes tiltagende brug af spindoktorer sætter nu sit formelle præg på det danske sprog. Hos Politikens Retskrivningsordbog er man for eksempel klar med en ny definition af ordet ”løgn”. I den nuværende udgave står der:

Løgn: 1. bevidst usand oplysning = USANDHED, LYV modsat SANDHED.

– og det ændres nu til:

Løgn: 1. bevidst usand oplysning = UPRÆCIST SVAR, POLITISK VALG ELLER BEREDSKAB, FORKERT ELLER MANGELFULDT BILLEDE, IKKE FYLDESTGØRENDE SVAR, IKKE REEL BEGRUNDELSE, SVAR PÅ ET MISFORSTÅET SPØRGSMÅL, FEJLTAGELSE, BORTFORKLARING, MISVISENDE ELLER FEJLAGTIG OPLYSNING, USANDHED, LYV modsat SANDHED.

Hos Det Danske Bibelselskab har man ligeledes reageret på politikernes sprogbrug. Det 8. af de 10 bud er nu ændret fra ”Du må ikke vidne falsk mod din næste” til ”Du må ikke tegne et forkert billede af din næste”.

Skriv et svar