Takt og tone ved bordet

Vores nye fødevareminister, Dan Jørgensen, har sat sig for at opdrage danskerne til nogle bedre spisevaner, herunder at spise i fællesskab frem for alene. Inspirationen har ministeren hentet hos salig Emma Gad, og det gælder ligeledes for ministerens næste udspil. Ifølge sædvanligvis velunderrettede kilder komme det til at omhandle følgende regler:

  • Man skal aldrig spise Løg, medmindre man gør det i Enrum og agter at forblive i Ensomhed flere Timer; man må undgå at spadsere omkring med sådanne eller lignende ubehagelige Vidnesbyrd om Ens Spisen og Drikken.
  •  Man skal aldrig i mindste Måde hentyde til Maveonder, slet Fordøjelse eller sådanne Lidelser. Det kan være behageligt at tale med andre om at spise og den dermed forbundne Nydelse. Men Fordøjelsesvæsenet er en rent personlig Betragtning, der ikke er bestemt til at agere Emne for en Samtale med Venner.
  •  Man skal aldrig gøre Bemærkninger om, hvad Ens Nabo spiser, under Påskud af, at man vil advare vedkommende i al Venskabelighed, altså Bemærkninger som: »det er ufordøjeligt«; »det kan man få Feber af«. Vedkommende formår sikkert bedst at sørge for sig selv og ville vist sætte størst Pris på, at man passede sig selv.
  •  Man skal aldrig smykke sit Skjortebryst med Dråber af Æg eller Kaffe, og man skal heller aldrig pynte sin Frakkekrave med Fedtpletter. Slige Uheld undgår man let ved lidt Forsigtighed. Noget af det afskyeligste i Verden er en Herre, der på sine Klæder bærer de synlige Tegn på, at han har været til Frokost eller Middag.
  • Man skal aldrig fortælle højt, at man gør Forsøg på at opføre sig som Dan Jørgensen ønsker; man skal aldrig være pøbelagtig, men på den anden Side skal man heller aldrig lade sig mærke med, at man gør sig overvættes Anstrengelser for ikke at være det. Det er bedre at begå Fejl end at kæmpe imod dem således, at alle kan mærke det.

Skriv et svar