Vindegade for vovehalse

Efter lukningen af Thomas B. Thriges Gade er Vindegade blevet en hovedfærdselsåre for såvel privatbiler som busser, lastbiler og cyklister. Ifølge flere af de lokale beboere har det medført, at fodgængere nogle steder må snige sig langs husmurene for ikke at blive ramt. Cyklisterne er ligeledes kommet i farezonen, og mange frygter, at der skal lig på bordet, inden politikerne griber ind.

Odense Kommune var ellers advaret om dette skrækscenarie inden lukningen af TBT, men den advarsel valgte de at overhøre. Til gengæld har de efterfølgende vist sig meget handlekraftige.

Fremover vil der således stå en ambulance standby i krydset Vindegade/Grønnegade, og skulle det gå helt galt, er der reserveret et gravområde for trafik-helte tæt på kirkegårdskapellet ved Assistens Kirkegård.

Ambulancerne i Vindegade vil foreløbigt stå standby fra klokken 6-10 og 15-18.
Ambulancerne i Vindegade vil foreløbigt stå standby klokken 6-10 og 15-18.
Gravområde for trafik-helte kan rumme 5 begravelser eller 25 urnenedsættelser.
Gravområdet for trafik-helte kan rumme 5 begravelser eller 25 urnenedsættelser.

Skriv et svar