Kriseberedskab på Odense Rådhus

Forud for lukningen af byens store færdselsåre, Thomas B. Thriges Gade, gør Odense Rådhus sig klar til at modtage vrede borgere.Vreden er vokset støt siden de første gade-planer blev lanceret, og den steg til rekordhøjde, da trafikforsker Anker Lohmann-Hansen for nylig hævdede, at projektet bygger mere på politikernes ønskedrømme end trafikøkonomisk indsigt. Ifølge hans vurdering vil de øvrige veje slet ikke kunne klare den ekstra trafik, lukningen uvægerligt vil generere. Odenseanerne skal derfor indstille sig på lange bilkøer samt store belastninger af omveje, der kun er dimensioneret til lokaltrafik.

Trafikplanlægger Preben Thisgaard forudser ligeledes store problemer, hvis ikke Odense får reduceret biltrafikken, og det er der umiddelbart intet, der tyder på. Kommunens holdning synes rettere at være ”toget er kørt, og så må vi se, hvordan vi bedst styrer det”.

Blandt forberedelserne på rådhuset er etablering af to flugtveje samt montering af skodder foran alle vinduer. Den ene flugtvej er fra rådhusets tag, hvor der nu er skabt en helikopterlandingsplads, og den anden er via en tunnel mellem rådhusets kælder og en nærtliggende parkeringskælder.

Der er tillige skabt en flugtmulighed fra Odense Slot. Her kunne man nøjes med at genåbne en tunnel, som tidligere beboere benyttede, når de ønskede at forlade slottet uset. Ifølge Avis-Andens oplysninger munder denne tunnel ud i et nærtliggende værtshus, drevet af værtsparret Lene og Steen Birk Petersen.

Endvidere er der som led i kriseberedskabet indkaldt en hærskare af spindoktorer og opsat en håndvask umiddelbart uden for byrådssalen.

håndvask

 
Som et led i kriseberedskabet er denne håndvask monteret tæt på indgangen til byrådssalen.

 

Skriv et svar