Partileder-debat som skræmmeeksempel

TV2 modtog i dag en anmodning om lov til at benytte deres partileder- og kandidatrunde forud for EU-valget til undervisningsbrug. Anmodningen kom fra en lokal børnehave, og som begrundelse for anmodningen havde børnehavelederen anført dette:

Vores fornemste opgave som pædagoger er at opdrage børnene til at betragte hinanden som medspillere, ikke modspillere; at lære dem at respektere andres meninger og at give dem en realistisk holdning til eget værd.

I alle de henseender tjener TV2’s partilederdebat og kandidatrunde som enestående skræmmeeksempler på, hvor galt det kan gå, hvis vi ikke klarer denne opgave. Derfor håber vi på et positivt svar.

Overfor Avis-Anden tilføjer lederen denne kommentar:

Jeg har personligt set høns opføre sig mere kultiveret end de omtalte politikere; jeg har set 3-4 årige børn optræde med langt større værdighed, og jeg gruer for demokratiet, hvis de politikere kommer til at danne skole for kommende politikere.

Det samme gør Avis-Anden…

Skriv et svar